Urcan Makina

Güvenilir Markalar Kaliteli Ürünler

Kurumumuzun stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda, görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip nitelikli insan gücünü bünyemize kazandırmak, bu gücün en etkin şekilde değerlendirilmesini amaçlamaktayız.


+90 216 572 50 90